VALİ NECATİ BİLİCAN MESLKEİ EĞİTİM MERKEZİ "Diagnostik Cihazlarla Arıza Tespiti ve Bakım-Onarım Teknikleri Stajı" ERASMUS + MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

: Motorlu Araçlar Teknolojisi alan öğrencilerimiz, genellikle küçük çaplı sanayi işletmelerinde çalışmaktadırlar ve bu işletmelerin geneline yakınında geleneksel yöntemlerle hizmet verilmektedir ve yenilikçi yöntemler ve inovasyon çalışmaları oldukça yetersizdir. Bu nedenlerden dolayı, öğrencilerimizin uluslararası meslek standartlarını benimseyerek geleneksel yöntemlerin yanı sıra yenilikçi ve modernize edilmiş yöntem ve teknikleri uygulama becerileri edinme ihtiyaçları bulunmaktadır.Proje kapsamında motorlu araçlar teknolojisi alanında on altı öğrencimiz “Diagnostik cihazlarla otomobil arızalarının tespiti ve bakım-onarım teknikleri” üzerine gerçekleştirilecek staj programına dahil olacaklardır. Katılımcılarımızın konu ile ilgili çağın gerektirdiği yenilikçi becerileri edinmeleri, mesleki uzmanlaşma gerçekleştirmeleri ve daha iyi şartlardaki istihdam olanaklarını arttırmaları amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra; katılımcılarımızın yabancı dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Avrupalılık bilinci elde etmeleri, kültürler arası etkileşimin ve dil çeşitliliğinin önemini kavramaları, girişimcilik, yeniliklere açık olma, kültürel hoşgörü, takım çalışması, iş disiplini gibi kişisel özellikler edinmeleri ve hayat boyu öğrenme anlayışını kavramaları hedeflenmektedir.

PROJE KOORDİNATÖRÜ :Mehmet URHAN Müdür Yardımcısı