İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü "SERADA YEŞEREN UMUTLAR"

Orta ve ağır derecede zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilere eğitim veren İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi bahçesine hayırsever desteği sağlanarak 300 metrekare kullanım alanına sahip modern uygulama serası yaptırılması, yaptırılan serada zihinsel engelli öğrencilere örtü altı çiçek, sebze ve bitki yetiştiriciliği kurslarının düzenlenmesi, zihinsel engelli bireyleri ülke üretimine katarak iş ve meslek alanında ilerlemesinin sağlanması, eğitim esnasında ve sonunda elde edilen ürünlerle anlaşma yapılan bazı iş dünyası ve kamu kurumlarının çiçek ve sera bitkisi ile yetişmiş insan ihtiyacının karşılanması konularını kapsamaktadır.Sorumlu Kişi: Okul Müdürü Mitat ASLAN